Scheidingsbemiddeling


Hoe

 • Jullie komen een aantal keren samen bij de bemiddelaar.
 • Jullie krijgen de nodige informatie die hoort bij een scheiding. 
 • De bemiddelaar zorgt er mee voor dat ieder kan vertellen wat er voor hem of haar belangrijk is.
 • Het nodige wordt besproken en jullie komen tot een EOT-overeenkomst. (Echtscheiding door Onderlinge Toestemming).
 • De EOT-overeenkomst wordt ingediend bij de rechtbank.

Wanneer

 • Jij en/of je partner wilt scheiden of uit elkaar gaan. 
 • Jullie willen samen komen tot een gedragen en evenwichtige overeenkomst.
 • Jullie willen een goede regeling voor de kinderen.
 • Jullie willen een vechtscheiding vermijden.


Waarom

 • De gesprekken worden professioneel begeleid in een vertrouwelijk kader.
 • De kosten lopen niet te hoog op.
 • Jullie EOT-overeenkomst wordt volledig door jullie zelf bepaald.
 • Door rekening te houden met elkaars wensen, gevoelens en behoeftes kunnen jullie beiden achter jullie EOT-overeenkomst staan.