Tarieven

Familiebemiddeling

Gelijk te verdelen tussen de partijen, tenzij anders afgesproken.

€80/sessie

Scheidingsbemiddeling

Gelijk te verdelen tussen de partijen, tenzij anders afgesproken.

Het rolrecht is een vast bedrag dat de rechtbank aanrekent om de EOT te homologeren. Dit is
verplicht voor gehuwde koppels.

€80/sessie
+ €250 EOT
+ €100 rolrecht

Een sessie duurt een uur à anderhalf uur.

Er wordt geen BTW aangerekend.

Indien jullie inkomen laag is, kan er bekeken worden of jullie in aanmerking komen voor rechtsbijstand.