'Bemiddelen is samen het conflict in de ogen kijken
met als doel voor jezelf en de andere
een gedragen oplossing te vinden.'
De bemiddelaar begeleidt dit proces.

Conflicten horen onvermijdelijk bij het leven. Of je dat nu graag hebt of niet. Waar mensen samenkomen botst het wel eens.
Soms kan je het zelf oplossen, maar soms neemt het conflict  het roer over.

Dan wordt het conflict moeilijk hanteerbaar:

 • ruzies lopen hoog op
 • je begint elkaar meer en meer te vermijden
 • de koude oorlog is voelbaar voor jezelf en voor anderen die er misschien niets mee te maken hebben
 • je zoekt medestanders
 • heel je lichaam schiet soms in weerstand
 • het conflict duikt regelmatig terug op
 • je bent veel met het conflict bezig via innerlijke dialoog
 • ...

Herken je een van deze symptomen? 

 

Enkele voordelen van een conflict op te lossen bij een bemiddelaar:

 • Het oplossen van conflicten via bemiddeling is meestal een kort traject.
  Het is niet te vergelijken met therapie of juridische procedures die meestal langer duren.
  Waar die laatste soms wel een goede aanvulling of een welkome hulp kan zijn.
 • De prijs van een bemiddeling ligt daardoor ook lager en wordt meestal gedeeld door de beide partijen.
 • Je geeft bij bemiddeling het proces niet uit handen. Je zorgt zelf voor een gedragen beslissing, er wordt je dus geen beslissing opgelegd. Daardoor zijn de beslissingen ook duurzamer.
 • Er wordt respectvol omgegaan met elkaar, het is niet tegen elkaar, maar met elkaar.
 • Er is mogelijkheid tot meer verbinding en groei.
 • Je leert beter omgaan met conflicten.
 • Als een conflict is opgelost komt er dikwijls meer energie vrij die je daarvoor nodig had om het conflict in stand te houden.

 

Enkele principes die in bemiddeling gelden zijn

 • het bemiddelingsgesprek is vertrouwelijk
 • iedereen neemt vrijwillig deel aan de bemiddeling
 • een bemiddelaar is meerzijdig partijdig 
 • partijen komen zelf tot een gedragen oplossing
 • je kan op elk moment kiezen om uit het bemiddelingsproces te stappen