WAT IS BEMIDDELING?

Bij een conflict zijn we soms geneigd om het uit de weg te gaan of om te strijden voor onze meningen, overtuigingen en waarden.

De bemiddelaar tracht in een veilig kader een sereen gesprek mogelijk te maken.

Hij ondersteunt elke partij om uit te spreken wat hij of zij belangrijk vindt. En moedigt de partijen aan om zorg te dragen voor elkaars emoties en belangen.

Uiteindelijk komen de partijen samen tot een overeenkomst waar ze beiden achter staan. Indien gewenst, kan de bemiddelaar deze op papier zetten.

Bij echtscheidingsbemiddeling stelt de bemiddelaar een EOT (Echtscheiding door Onderlinge Toestemming) op, die door de rechtbank gehomologeerd moet of kan worden.

Voorkomen en genezen van conflicten

VOORDELEN VAN BEMIDDELEN

Sneller 

Met bemiddeling kunnen conflicten sneller opgelost worden en voorkomt men dat deze jaren lang aanslepen, wat tijdrovend, belastend en kostelijk is. 


Goedkoper

Bemiddeling is veel goedkoper dan een juridische procedure: de bemiddelingskosten zijn lager en worden gedeeld door de partijen. Er zijn geen gerechtskosten, behalve 100 euro rolrecht voor de homologatie van een EOT bij gehuwde koppels die uit de echt scheiden.

Persoonlijk

De bemiddelingsgesprekken gebeuren in een vertrouwelijk kader waarin de partijen begeleid worden om op een constructieve manier samen tot een oplossing te komen.

Actief

Bij bemiddeling geven de partijen de macht niet uit handen. De bemiddelaar ondersteunt hen om zelf een oplossing op maat te vinden. Je sluit de onzekerheid van een rechterlijke uitspraak uit.

Respectvol

In tegenstelling tot wat vaak gebeurt in een juridische procedure, worden partijen bij bemiddeling uitgenodigd en gestimuleerd om op een respectvolle manier met elkaar om te gaan. Dit kan ervoor zorgen dat het conflict niet escaleert.

Relatie blijft mogelijk

Bemiddeling heeft ook aandacht voor de relatie tussen de partijen. Hierdoor is het voor hen mogelijk om op een gezonde manier met elkaar om te gaan.

Duurzaam

Bemiddeling heeft aandacht voor het relationele. Bovendien komen de partijen zelf tot een gedragen oplossing. Dit maakt de kans groter op duurzame afspraken.